Over ons

Uitzending bij binnenstebuiten van de kro-ncrv:

Landgoed Remmerstein vond haar oorsprong in de 15e eeuw. Na vele eigenaren te hebben gehad, is het landgoed nu in handen van de kinderen van de gezusters Bentinck. In het filmportret over Remmerstein vertelt Lot Evelein Barones Bentinck over het ontstaan van het landhuis, het leven op de buitenplaats en de toekomst van Remmerstein.

Landgoed Remmerstein is particulier bezit. In 1907 is het gekocht door de heer M.C. Philipse en heden nog altijd in het bezit van zijn nazaten, die momenteel het beheer van het landgoed voor hun rekening nemen.

Onlangs heeft de familie besloten om het landhuis (gedeeltelijk) ter beschikking te stellen voor commerciële exploitatie om op die wijze het landgoed te kunnen onderhouden en te bewaren voor de komende generaties.

Landgoed Remmerstein bestaat uit circa 140 hectaren in de bossen bij Rhenen. Het landgoed ligt geheel binnen het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en is gerangschikt onder de Natuurschoonwet. Een klein gedeelte van het landgoed wordt gebruikt voor landbouw en is verpacht.

Het centrum van het landgoed wordt gevormd door het landhuis en haar tuin. Onder historie kan daar meer over worden gelezen. Behalve het landhuis en de tuin zijn onder meer ook de entreepartij, de duiventoren en de watertoren aangemerkt als rijksmonument.

In de afgelopen jaren is er, mede met behulp van subsidies, veel geïnvesteerd in de restauratie van het landhuis en de 3 hectaren grote tuin. Ook is een herstelplan voor het bos in uitvoering, gericht op herstel van de cultuurhistorische waarden zoals de grafheuvels en celtic fields. Fauna is volop aanwezig op het landgoed. Zandhagedissen, hazelwormen, reeën en vele vogels hebben hun plek gevonden.